Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej odfrankuj-kredyt.pl jest Kancelaria Adwokacka Ernest Mocarski z siedzibą w Warszawie ul.Kopernika 30 lok. 508, 00-336 Warszawa, NIP 7182054079, REGON: 365164782, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników strony internetowej odfrankuj-kredyt.pl jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług, w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze strony internetowej odfranuk-kredyt.pl, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
  4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, polegających m.in. na:
   • wyświetlaniu treści marketingowych niezależnie od preferencji Użytkownika (reklama standardowa);
   • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna);
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług,
    • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dobrowolna zgoda Użytkownika
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 6. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. userinputcookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia (ang. usercentricsecuritycookies);
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies);
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies);
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.
 8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników w celu:
  1. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu internetowego;
  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  4. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi, o których mowa powyżej nie są ujawniane osobom trzecim.